شرکت طراحی سایت و اپلیکیشن ره وب

تیمی با تجربه و متخصص در تمام خدمات آنلاین و دیجیتال و بیش از ۲۰ سال تجربه

شرکت طراحی سایت و اپلیکیشن ره وب

عنوان تستی مشاوره


شرکت ره وب تا کنون دانشجویان زیادی در زمینه های طراحی سایت، اپلیکیشن، سئو و دیجیتا مارکتینگ آموزش داده است که در حال حاضر در بسیاری از شرکت های ممعتبر ایران در حال انجام کار هستند. در طی یک دوره آموزشی کوتاه و فشرده.و به صورت پروژه محور با دانشجو جلو خواهیم رفت، زمانی که دانشجو توانست به تنهایی پروژه های را به اتمام برساند این دوره آموزشی تمام می شود بعد از دوره آموزشی دانشجویان بر اساس توانایی خود می توانند در شرکت مشغول به کار شوند برای دوره های کارآموزی نیز شرکت داوطلبانی را می پذیرد که از شرایط کارآموزی به موارد زیر اشاره داریم: شرکت ره وب تا کنون دانشجویان زیادی در زمینه های طراحی سایت، اپلیکیشن، سئو و دیجیتا مارکتینگ آموزش داده است که در حال حاضر در بسیاری از شرکت های ممعتبر ایران در حال انجام کار هستند. در طی یک دوره آموزشی کوتاه و فشرده.و به صورت پروژه محور با دانشجو جلو خواهیم رفت، زمانی که دانشجو توانست به تنهایی پروژه های را به اتمام برساند این دوره آموزشی تمام می شود بعد از دوره آموزشی دانشجویان بر اساس توانایی خود می توانند در شرکت مشغول به کار شوند برای دوره های کارآموزی نیز شرکت داوطلبانی را می پذیرد که از شرایط کارآموزی به موارد زیر اشاره داریم:

شرکت ره وب تا کنون دانشجویان زیادی در زمینه های طراحی سایت، اپلیکیشن، سئو و دیجیتا مارکتینگ آموزش داده است که در حال حاضر در بسیاری از شرکت های ممعتبر ایران در حال انجام کار هستند. در طی یک دوره آموزشی کوتاه و فشرده.و به صورت پروژه محور با دانشجو جلو خواهیم رفت، زمانی که دانشجو توانست به تنهایی پروژه های را به اتمام برساند این دوره آموزشی تمام می شود بعد از دوره آموزشی دانشجویان بر اساس توانایی خود می توانند در شرکت مشغول به کار شوند برای دوره های کارآموزی نیز شرکت داوطلبانی را می پذیرد که از شرایط کارآموزی به موارد زیر اشاره داریم: شرکت ره وب تا کنون دانشجویان زیادی در زمینه های طراحی سایت، اپلیکیشن، سئو و دیجیتا مارکتینگ آموزش داده است که در حال حاضر در بسیاری از شرکت های ممعتبر ایران در حال انجام کار هستند. در طی یک دوره آموزشی کوتاه و فشرده.و به صورت پروژه محور با دانشجو جلو خواهیم رفت، زمانی که دانشجو توانست به تنهایی پروژه های را به اتمام برساند این دوره آموزشی تمام می شود بعد از دوره آموزشی دانشجویان بر اساس توانایی خود می توانند در شرکت مشغول به کار شوند برای دوره های کارآموزی نیز شرکت داوطلبانی را می پذیرد که از شرایط کارآموزی به موارد زیر اشاره داریم:


تماس با ره وب